Wyposażenie

Agregaty kątowe - frezująco tnące, nastawne

Agregaty kątowe pracujące na osi C na wrzecionie z pneumatyczną wymianą narzędzia pozwalają na prace w 4 osiach i wykonywaniu nawierceń bocznych, frezowaniu wpustów pod zamki, cięcie piłą materiałów. Funkcjonalność agregatów CNC jest szczególnie doceniana w branży zajmującej się obróbką drewna, kompozytów, form.

HSD Agregaty

2017-10-16