Wyposażenie

Doposażenie o głowicę 5D

Obrabiarki CNC z serii Sentinel dzięki innowacyjnej konstrukcji maszyny mają możliwość łatwej adaptacji maszyny pod głowice pięcioosiową. Jest to zaleta doceniana przez klientów użytkujących maszyny z tej serii. Wielu z nich skorzystało z możliwość adaptacji maszyn 3 osiowych pod obrabiarki pięcioosiowe rozszerzając swoje horyzonty produkcyjne. Możliwość adaptacji pod obrabiarkę pięcioosiową jest dostępna tylko w modelu Sentinel N. Adaptacja wiąże się podniesieniem obszaru roboczego maszyny w osi Z.

2017-10-16