Projekt EU | Rozvoj investičních oblastí Pozemek Elektronika

Technická dokumentace k žádosti o veřejnou zakázku č. 1/02/2021

Předmětem smlouvy je realizace investičního areálu nacházejícího se v Giżycku, ulice Sybiraków, pozemky parc. č. 1175/3, 1199/1, 1202 patřící společnosti PLOT ELECTRONICS v souvislosti s realizací projektu Zadavatele s názvem "Rozvoj investičních ploch společnosti PLOT ELECTRONICS" v rámci Regionálního operačního programu Varmijsko-mazurského vojvodství na období 2014-2020 spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt spolufinancovaný Evropská unie Regionálního operačního programu Warminsko-Mazurského vojvodství na období od 1. ledna do 31. prosince 2011. 2014-2020

Informace o projektu:

Příjemce: Pozemek Elektronika

Název projektu: "Rozvoj investiční oblasti Plot Electronics"

Číslo smlouvy: RPWM.01.03.04-28-0024/19-00

V rámci prioritní osy 1 - "Chytrá ekonomika Warmie a Mazur".

Opatření 1.3. - Podnikání (Podpora podnikání)

Dílčí opatření 1.3.4. - "Investiční oblasti"

Níže je uveden seznam dokumentů ke stažení:

→  Elektrická instalace

→  Instalace plynu

→  Telekomunikační instalace

→  Vodní systém

→  Dešťová kanalizace

→  Sanitární kanalizace

→  Projekt zpevnění

→  Vývojový projekt

→  Rekonstrukce dešťové vody

→  Pozemní výměna

→  Formální a právní dokumenty

→  Mandát - rozvoj investičních oblastí